Vragen over onze service

Hiervoor bestaat geen eenduidig antwoord!

De toepassing bepaalt sterk welk soort beton dient gebruikt te worden. De afstand tot de centrale en de manier van verwerken van het beton spelen eveneens een belangrijke rol in het kostenplaatje. Om die redenen verkiezen wij je eerst advies te geven, zodat we samen de voor jou voordeligste oplossing kunnen vinden.

In principe is 24 uur op voorhand voldoende.

Gaat het echter over een grote hoeveelheid of dient het beton gepompt te worden dan bestel je best ongeveer een week op voorhand. Kort tegen het bouwverlof is het meestal dusdanig druk dat je er eveneens voordeel bij hebt om vroeger te bestellen.

Als je aan de klassieke wapening denkt kunnen we niet helpen!

Maar we kunnen wel een evenwaardig alternatief aanbieden onder de vorm van Readyflex® of Readyfiber®. Contacteer ons voor meer info of neem een kijkje in onze shop.

Je bestelt best beton op weerstand volgens de BENOR-methode (zie rubriek technische fiches) omdat dit jou het meeste garantie geeft op kwaliteit.

De prestaties waaraan het beton moet voldoen liggen vanaf het begin vast en moeten gezien worden als minimum eisen. Mocht er toch nog iets fout lopen dan zijn daar in het kwaliteitssysteem van de BENOR-centrale altijd sporen van terug te vinden, zodat verantwoordelijkheden ondubbelzinnig komen vast te liggen.

Feedback over onze diensten

Woont u nabij 1 van onze sites? Neem dan gerust ons communicatiebericht voor omwonenden door die wij publiceerden in juni 2024. Heeft u klachten over onze firma? Ben je niet akkoord met een bedrag op je factuur? Heb je een (aanhoudend) probleem met een product of een service geleverd door Ready beton? Stuur dan een mail naar info@readybeton.be met uw bezorgdheden. U kan snel een reactie van ons verwachten.

Krijgt u te maken met grensoverschrijdend gedrag, pesterijen op het werk of wil u andere problemen aankaarten die u tegenkomt op de werkvloer? Contacteer uw leidinggevende of onze interne vertrouwenspersoon. Zij zullen uw dossier met de nodige zorg behandelen.

Of contacteer ons

Je hebt ongetwijfeld enkele vragen. Geen probleem! Neem een kijkje naar de meest gestelde vragen hieronder. Kan je je antwoord toch niet vinden? Neem dan gerust contact met ons op!