Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ready beton streeft ernaar om zijn bedrijfsactiviteiten uit te voeren in perfecte harmonie met mens, omgeving en natuur.  Wij zijn er ons van bewust dat een haalbaar sociaal- en milieu-engagement blijvend zal deel uitmaken van een duurzame ontwikkeling en groei van onze ondernemingen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in het DNA van Ready Beton.  Lees meer op deze pagina of in ons duurzaamheidsrapport van het afgelopen jaar.

In ons management zullen wij :
 • de nodige managementinstrumenten uitbouwen die ons moeten toelaten aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • de betrachting hebben om vervuiling te vermijden en iedere werknemer hierbij te betrekken.
 • de nodige communicatie met betrokkenen voeren en informatie uitwisselen.
Onze doelstellingen :
 • Voldoende middelen ter beschikking stellen om de nadelige impact van onze producten en diensten tijdens hun levenscyclus te verminderen.
 • Productieprocessen verfijnen om de aanmaak van afval te verminderen en/of herbruiken.
 • Recyclage van water en zorg dragen voor het niet vervuilen van waterbronnen.
 • Een efficiënt energiebeleid.
 • Het aankopen van grondstoffen op een duurzame manier. Tevens verwachten wij dit ook van onze leveranciers.
 • De instandhouding van de fauna en flora tijdens de exploitatie-activiteiten.
Wat hinder betreft streven we naar:
 • vermindering van emissies in de lucht, veroorzaakt in onze diverse productie-eenheden.
 • vermindering van lawaai en trillingen in onze exploitaties.
 • verantwoorde omgevings- en landschapsinplanting.
 • vermindering van de impact van onze exploitatie op oppervlakte- en bodemkwaliteit.
 • vermindering van de impact van onze transportactiviteiten op de omgeving.

Klanten die kiezen voor deze productlijn, krijgen de garantie dat de activiteiten van Ready Beton, gelinkt aan de productie en het transport van dit beton, op een CO2-neutrale wijze hebben plaatsgevonden. Uiteraard kan de klant rekenen op de BENOR- kwaliteitsgarantie en genieten van onze vertrouwde service. Om CO2 neutraal te zijn, wordt ingezet op 5 pijlers.

Certificaat

Bij het afronden van een werf met de Ready Beton ECO2CRETE, kan je als klant een certificaat ontvangen waarop vermeld wordt hoeveel CO2-uitstoot vermeden werd door voor ons ECO2CRETE productgamma te kiezen!

Download hier de brochure met ons ECO2CRETE engagement!

Fedbeton liet een sectorspecifieke EPD (Environmental Product Declaration) opstellen. Deze houdt rekening met de update van de Europese norm EN 15804+A2. Deze EPD werd berekend door VITO, geverifieerd door AIB Vinçotte en gevalideerd door de FOD Volksgezondheid. U kunt deze hier downloaden

Bij de aanvoer van grondstoffen zoals zand, granulaten, cement, … maar ook bij de afvoer van puin wordt er maximaal ingezet op transport per schip.

Bij de aankoop van Ready Beton productie-installaties, wordt steeds gekozen voor het meest energiezuinige model, werkende op groene stroom.

Ready Beton investeert steeds in betonmixers op basis van de best beschikbare technologie. We gebruiken brandstoffen met een CO2-neutraal logo.

Ready Beton loost geen productie- , spoel- en oppervlaktewater en, zorgen hiermee dat er spaarzaam met deze kostbare grondstof wordt omgegaan. Ready Beton recycleert alle restbeton beton die terugkomt van de werven.

Naast energiebezuinigende maatregelen, werken we aan verschillende andere maatregelen om onze impact op het klimaat te verkleinen en streven we ernaar om duurzaam en CO2-neutraal te werken. Hiervoor worden projecten in ontwikkelingslanden opgezet, die de lokale bevolking helpen hun uitstoot te verminderen door herbebossingsprojecten, investeringen in centrales voor duurzame energie en duurzame afvalverwerking. Zo nemen we deel aan een herbebossingsproject in Guatemala.

Concrete Sustainability Council

Ready beton heeft brons  behaald op de CSC certificatie. Wat is CSC?

De Concrete Sustainability Council (CSC) ontwikkelde een internationaal toepasbaar certificatiesysteem voor maatschappelijk verantwoord ondernemen specifiek voor bedrijven in de beton-, cement- en granulaten sector. Dit systeem geeft inzicht in de mate waarin deze bedrijven op een ecologische, sociale en economisch verantwoorde manier werken.

In het kader hiervan staat duurzaam inkopen voorop en willen wij onze partners en leveranciers adviseren om dit ook te doen. Daarom geven wij voorkeur aan bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen, in het bijzonder inzake milieubeleid en sociaal beleid. Wij denken op lange termijn. Zo is de beschikbaarheid van grondstoffen beperkt, dient de CO2 uitstoot ingeperkt te worden om de opwarming van de aarde tegen te gaan en moet er respect zijn voor het milieu.